Svenska | English    
6321JAKOFrontBack6321JAKOFrontBack
6321JAKOFrontBack

Ansl. bakåt:


Dessa tryckmätare används vid enkla mätningar där ingen exakt noggrannhet krävs (t ex pneumatik, VVS o dyl). Kan användas för alla icke aggresiva vätskor och gaser.Grunddata

​​​​​​​
Format:                                         40, 50 och 63 mm

Utförande:                            Wika = Svart ABS plast.
                                
           Jako = svartlackerad plåt.

Anslutning:                                       40mm = G 1/8”
                                                   ​​​​​​​50 + 63mm = G 1/4”

Tryckområde:                                            0-400Bar

Gradering:                   Dubbelskala, BAR - PASCAL

Mätnogrannhet:                                         Klass 2,5

Fabrikat:                                                    Wika, Jako


                                   

                                   Datablad PDF