Svenska | English    

Digitala Tryckmätare


Tryckmätare, även kallad manometer, används för att mäta tryck. De mäter undertryck
och övertryck i förhållande till atmosfärtrycket. Vi har dom i olika utförandet till olika
applikationsområden.