Svenska | English    

KVALITETSSYSTEM


Se PDF-filen

Syftet med SMF:s kvalitetssystem är att det skall förverkliga företagets kvalitetsmål och fungera
som ett styrmedel i hela verksamheten.
 • Utföres enligt skrivna instruktioner.
 • Utföres av anställda som besitter goda kunskaper inom det egna arbetsområdet och känner ansvar för sitt arbete.
 • Dokumenteras enligt skrivna instruktioner.

Affärsidé

 • Att tillverka instrument för mätning av tryck och andra storheter, som i första hand underleverantör och i andra hand för direkt försäljning till slutanvändare.
 • Lagerhållning av standardprodukter.
 • Service/Kalibrering och reparationer skall också vara en del av vår verksamhet.

Kvalitetspolicy

 • Personlig service mot kund samt dito kontakt med leverantör.
 • Produktkvalité enl. Svensk standard samt att med flexibilitet hålla den produktkvalitét kunden önskar.
 • Att kunna anpassa leveransvillkor till olika kunders önskemål och behov.
 • Att undvika onödig byråkrati.

Kvalitetsmål

 • Ett eget kvalitetssystem.
 • Lätt acceptabelt av kunder och leverantörer.
 • Samma servicegrad för alla kunder oavsett
 
Företagsledningens genomgång
Kvalitetsmål och funktion samt information om: förändring, brister och liknande, gås igenom
1gång i kvartalet med företagsledningen. Forum: Kvartalsmöten. Mötena protokollförs.