Svenska | English    

Dubbelmanometer


​​​​​​​Tryckmätare dubbla mätsystem


Används för att lätt följa förloppet i t ex bromsledningar, olika vattenstånd och liknande. Obs - man kan även ha två olika områden på samma instrument, t ex 0-10/0-40 bar.
Manometer Dubbla Mätsystem

Behöver du en manometer?

Vi kan allt inom tryckmätning!
SMF tillverkar tryckmätare och kringutrustning.
Vi hjälper dig att hitta rätt manometer! Kontakta oss för att beställa!