Svenska | English    

Vibrations/vätskedämpad Manometer!


Tryckmätare Vätskedämpad EcoLine


Enklare tryckmätare i vätskedämpat utförande för mätning av tryck i flytande eller gasformiga icke aggressiva mätmedier samt vid hårda driftsförhållanden där vibrationer och tryckstötar förekommer. Kan även levereras i syrafast utförande.

Tryckmätare Vätskedämpad Industri


Tryckmätare i vätskedämpat utförande för mätning av tryck i flytande eller gasformiga icke aggressiva mätmedier samt vid hårda driftsförhållanden där vibrationer och tryckstötar förekommer. Kan även levereras i syrafast utförande.


Tryckmätare VIBRAGAUGE®


Tryckmätare med vätskedämpat verk.
Dämpar vibrationer och tryckstötar utan att fylla hela huset med olja.
Verket inuti manometern är oljedämpat, vilket minskar risk för läckage och felvisning vid temperaturförändringar.