Svenska | English    

Ansl. nedåt:


Dessa tryckmätare används vid enkla mätningar där ingen exakt
noggrannhet krävs (t ex pneumatik, VVS o dyl). Kan användas för
alla icke aggresiva vätskor och gaser.GrunddataArt.nr.                                     4020, 5020 och 6320
​​​​​​​                                               Följt av tryckomr.index
                                                                   ex. 6320-13

Format: 
                                      40, 50 och 63 mm

Utförande:                          Wika = Svart ABS plast.
                                         Jako = svartlackerad plåt. 

Anslutning:                                       40mm = G 1/8”
                                                   ​​​​​​​50 + 63mm = G 1/4”

Tryckområde:                                             0-400Bar

Gradering:                   Dubbelskala, BAR - PASCAL

Mätnogrannhet:                                          Klass 2,5

Fabrikat:                                                    Wika, Jako