Svenska | English    

Tillbehör:

  • Kylhals 
  • Kapillärledning
  • Underdel med svetsanslutning 
  • Underdel med Utvändig G1/2"